آسانسور هیدرولیک بین پله

نام پروژه:آسانسور هیدرولیک بین پله
مجری:شرکت شیراز دیبا
مکان: شهرستان لار

 

نام پروژه:آسانسور هیدرولیک بین پله
مجری:شرکت شیراز دیبا
مکان: شهرستان لار

در این پروژه از محصول وینسنت M4 به همراه سازه پیچ و مهره و جک هیدرولیک وینسنت و کارسلینگ وینسنت استفاده شده است.
مکان پروژه یک مجتمع رفاهی فوق لوکس و صاحب ان مالک منازل و فروشگاههای معتبری در کشورهای اروپایی میباشد.

و نکته جالب توجه این است که مالک اسانسور به گفته خود در اروپا و اسیا اسانسورهای برند های جهانی را سوار شده است.

و در ایران پکیجVINCENT را انتخاب و در مجتمع فوق نصب نموده است.

از این رو میتوان گفت که اسانسور های اروپایی که معمولا پکیج هیدرولیک بوخر سوییس و یا GMVو یا ویتور ایتالیا میباشند

که البته برندهای فوق نمایندگی رسمی در ایران ندارند.

بهترین انتخاب معادل انها در ایران جک و پاوریونیت وینسنت میباشد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top